Senast uppdaterad 2018-04-16

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy är till för att:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Karmings tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Karming AB, 559129-2239, Örkroken 2, 138 40, Älta, är programleverantör av webbaserade program som bl.a. kundlojalitet, marknadsföring, beställning och försäljning, som nedan kallas “Tjänsten”. Karming är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet under avsnittet ”Dataskyddscenter” på Bolagets hemsida. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är det registrerade bolaget hos Karming, vilket kan vara olika typer av juridiska personer, vanligtvis handlare. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten i egenskap av antingen anställd eller uppdragstagare hos Kund kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Karming avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Karming är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du använder Tjänsten
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. När du använder Tjänsten kan du komma att ladda upp bilder i Tjänsten, som då kommer att behandlas av oss. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1. Information om vad cookies är och hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies tillhandahålls i samband med insamlande.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Karming samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. Vid användningen av Tjänsten godkänner du att Karming får tillgång till din kameramobil och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsten för exempelvis skapande av kampanjer. När du kontaktar oss via någon av Karmings kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Karmings hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid användning av Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Karming (så som molntjänstleverantör, leverantör av servrar för lagring av uppgifter, leverantör av kommunikationstjänst, IT-drift).

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land.

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnande Personuppgifterna med information från annan.

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och att endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete.

Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Väljer du att aktivera en integration till konto i Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den integratören kräver, vilket då sker på din begäran.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Karming sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Karming radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Karming har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Karmings hemsida, samt eller finns tillgängligt i Tjänsterna.

 

Bilaga 1      
Kategorier av personuppgifter      
       
När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Beställning av Tjänst Företagsuppgifter Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
  Kontaktuppgifter Förnamn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Efternamn
E-post
Telefon
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Efternamn
E-post
Telefon
  Inloggningsuppgifter Användarnamn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
  Onlineidentifikation IP-adress Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
  Kunddata Bilder Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Ljudfiler
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Förnamn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Efternamn
E-post
Telefon
  Företagsuppgifter (kan förekomma) Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
  Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via chatt Kontaktuppgifter Namn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Efternamn (kan förekomma)
E-post
Användarnamn (kan förekomma)
IP-adress
Ort
Telefonnummer (kan förekomma)
  Företagsuppgifter (kan förekomma) Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsnamn
  Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Namn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Efternamn (kan förekomma)
E-post
Användarnamn (kan förekomma)
IP-adress
Ort
Telefonnummer (kan förekomma)
  Företagsuppgifter (kan förekomma) Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
  Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Efternamn (kan förekomma)
E-post (kan förekomma)
Användarnamn (kan förekomma)
Telefonnummer
  Företagsuppgifter (kan förekomma) Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
  Ärendeuppgifter Samtalet i en ljudfil* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.